Informatiepunt
Start •
Lotgenotencontact •
Informatiepunt •
Medewerkers •
Links •
Contact •
Symposium •
Stichting Jeugd en Rouw Breda eo

Tuinbouwlaan35
4817LE Breda
06-27140340
   
info@dood-gewoon.nl
www.dood-gewoon.nl
Op verzoek verzorgt Stichting Jeugd en Rouw Breda e.o. lezingen, workshops en ouderavonden. Een lezing kan te maken hebben met een sterfgeval dat heeft plaats gevonden of nog gaat plaats vinden binnen een school of organisatie. Een ander mogelijk thema kan zijn: inzicht geven in hoe de dood meer bespreekbaar is te maken voor kinderen en jongeren. De inhoud van de lezing kan geheel worden afgestemd op de situatie binnen uw organisatie en uw specifieke wensen en behoeften. Neem contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden. 

Activiteiten die wij uitvoeren zijn:

Jongerengroepen Jeugd en Rouw voor:
- Kinderen (8-12 jaar): spelenderwijs rouwen
- Jongeren (12-18 jaar): samen doen en delen over rouw
- Jong volwassenen (18-23 jaar): vóór en dóór jongeren via activiteiten

Ondersteuning voor ouders:
- Voorlichting over `rouw bij kinderen`
- Ingaan op `begeleiding van jongens/meisjes met rouw` (in verschillende leeftijdsfasen)

Voorlichting binnen onderwijs:
- Vóór en dóór jongeren: aan leerlingen van basis, middelbaar, voortgezet en hoger (beroeps)onderwijs

Presentatie voor leerkrachten/docenten:
- `De dood gewoon laten zijn is eenvoudiger dan je denkt` (handreikingen voor leerkrachten en docenten om het verschil te maken voor kinderen/jongeren met verlies)

© 2008 - 2019 Stichting Jeugd en Rouw Breda e.o. | RB-Media Internet Solutions